Мероприятия

Programele culturale

 Timp de 30 de ani viziunea bibliotecii s-a lărgit considerabil, astfel biblioteca a devenit un centru de întîlniri şi conversaţii pentru populaţie. Biblioteca a devenit un spaţiu cultural atrăgător, un eveniment în viaţa populaţiei ucrainene, focar informaţional şi un centru educaţional modern.

Biblioteca organizează timpul liber a tuturor utilizatorilor prin diverse forme si metode:

 • întîlniri cu scriitori şi prezentarea noilor cărţi în cadrul clubului «Украинская светлица»;
 • expoziţii de pictură organizate de Fondul de Binefacere «Renaştere-Відродження»;
 • serate literar-muzicale, în cadrul programului de creaţie «Помним и чтим»;
 • manifestări pentru copii în cadrul «Provocarea verii”;
 • acţiuni de atragere a noilor utilizatori în bibliotecă.

Lucrul bibliotecii se oglindeşte în mass-media:emisiunea televizată “Світанок”, emisiunile de radio “Відродження”, “Патрія”.

Planificînd activitatea bibliotecii pentru anul viitor, noi ne străduim să luăm în consideraţie pe toţi utilizatorii noştri şi interesele acestora. Iar o atenţie sporită le acordăm copiilor. Astfel, pentru cei micuţi din anul 2009 a fost elaborată programa «Мурзилка». Toate manifestările au loc într-o formă distractivă şi de joc. Ele îmbogăţesc cunoştinţele, dezvoltă gîndirea logică şi perspicacitatea,  trezesc interesul în rezultatele activităţii comune. Copii devin mai deschişi şi nu mai au complexe.  La aceasta contribuie o formă foarte des întîlnită, care completează multe manifestări: îmbogăţirea imaginaţiei cu reprezentarea de pe panoul mare. Ne-am convins că toate manifestările petrecute permit copiilor:

 • să se adapteze mai uşor la noul colectiv;
 • sporesc interesul copiilor pentru cărţi şi lectură;
 • le ajută să iubească biblioteca, ca pe o sursă de emoţii pozitive.

Pentru copii, cu vîrsta cuprinsă între 7-12 ani, funcţionează clubul «Кобзарик», a dezvoltat cunoştinţele şi capacităţile acumulate de copii la şcoală. Aşa tipuri de manifestări ca concursul erudiţilor limbii ucrainene şi a tradiţiilor ucrainene, înviorarea intelectuală, expromt-victorină, înscenarea celui mai hazliu episod, crearea publicităţii pentru cartea, care le-a plăcut cel mai mult copiilor.

Pe parcursul a trei luni în bibliotecă a fost realizată programa «Provocarea verii”

.Procesul lecturii a fost organizat într-o formă foarte captivantă, completat cu concursuri şi victorine şi cel mai principal cu comunicarea unui cu altul.

Lectura era combinată cu o activitate de creaţie şi joc. Abţibildurile din revista ucraineană pentru copii «Стежка», jocurile de masă, jocurile mamelor şi bunicilor, loto şi şahul au introdus diversitate în timpul liber al copiilor de astăzi.

Programa pentru tineret „Tinerii în spaţiul informaţional”, contribuie la reînvierea interesului pentru lectură şi nu-i lasă pe tineri indeferenţi. Tinerii înţeleg că, epoca societăţii informaţionale a condiţionat schimbarea tipologiei „învăţămînt pentru toată viaţa” spre o nouă tendinţă „învăţămînt pe parcursul întregii vieţi”.

Clubul «Украинская светлица», activează în următoarele direcţii:

— păstrarea originalităţii naţionale şi a tradiţiilor culturale a ucrainenilor, ce trăiesc pe teritoriul Republicii Moldova;

— antrenarea lor în viaţa socială a Chişinăului, în întregul proces informaţional;

— educarea unei atitudini tolerante şi a respectului faţă de cultura şi tradiţiile plaiului, unde ei trăiesc. Noi am elaborat o programă, ce deja funcţionează pe parcursul multor ani «Потомки память берегут». În cadrul acestui program î    n bibliotecă se desfăşoară manifestări, care contribuie la popularizarea operelor clasice şi a scriitorilor şi poeţilor contemporani.

După cum, biblioteca noastră este locul întruchipării dialogurilor diverselor culturi, repertuarul maifestărilor reflectă evenimente semnificative, ce au loc în Ucraina sau au referinţă la Ucraina.

Propaganda celor mai bune lucrări din literatura ucraineană au o importanţă majoră pentru formarea conştiinţei naţionale.

Multe manifestări le petrecem în afara bibliotecii. În acest an a fost continuată colaborarea cu copii din Şcoala Duminicală ataşată bisericii ucrainene a Sfîntului Vladimir. Ca o completare la lecţiile de teologie ale preotului, la lecţiile despre istoria Ucrainei, broderia şi desenul ucrainean condus de voluntari; întîlnirea cu bibliotecarii, trezeşte fantezia şi dezvoltă gîndirea creativă a copiilor, bibliotecarii le propun copiilor victorine intelectuale, concursuri despre etnografia ucraineană, şezători, concursul erudiţilor, toate acestea şi multe altele sunt foarte aşteptate de copii.

Des mergem în ospeţie la copii din liceele N.Leviţchi, Petru Movilă, M.Coţiubinski, din şcoala T.Şevcenko; in care se studiază limba şi literatura ucraineană, etnografia, în grădiniţele «Калинка» şi «Солнышко».

Cu scopul diversificării şi îmbogăţirii a auditoriului bibliotecii se participă la manifestări organizate de Primăria Municipiului Chişinău: Ziua oraşului, Ziua culturii şi scrierii slavone, Festivalul etno-cultural. Împreună cu societăţile etno-culturale ucrainene organizăm expoziţii de cărţi.

Astăzi biblioteca noastră este foarte solicitată. Singură viaţa a confirmat justeţea existenţei ei. Abilitatea bibliotecii de a rămîne la nivel cu tendinţele moderne, să fie gata de schimbare şi de cerinţele noi a utilizatorilor – este dovada de marea ei vitalitate.

Культурні програми

 За 30 років значно розширились напрямки роботи бібліотеки, які перетворили її у Центр зустрічей, спілкування людей. Бібліотека стала привабливим культурним простором, подією в житті української громади, осередком інформації та сучасним освітнім центром.

Бібліотека організує дозвілля всіх користувачів формами і методами пропаганди книги:

 • конференції, круглі столи, презентації книг, ювілейні вечори, зустрічі з діячами науки і культури, виставки картин в рамках творчої програми “Нащадки пам’ять бережуть”;
 • літературно — музичні вечори, зустрічі з письменниками, українські вечорниці в рамках клубу “Українська світлиця”;
 • дитячі ранки, літературні ігри, інтелектуальні вікторини, конкурси, інсценівки українських казок для дітей дитячої студії “Кобзарик”;

—    заходи для дітей за програмами «Provocarea verii”, „Copiii

Chişinăului citesc o carte”;

—    акції по залученню нових читачів в бібліотеку.

Робота бібліотеки знаходить відображення в засобах масової інформаціі: телевізійній передачі “Світанок”, радіопередачах “Відродження”, “Патрія”, в місцевих часописах.

Плануючи свою діяльність на рік, ми намагаємося врахувати весь контингент наших читачів та їх інтереси. А особливо пильну увагу приділяємо дітям. Так, для самих маленьких в бібліотеці розроблена програма «Мурзілка». Всі заходи подаються в формі гри. Вони збагачують знання, розвивають логічне мислення и кмітливість, формують зацікавленість в результатах спільної роботи.

Всі проведені заходи:

 • дозволяють дітям легше адаптуватися в колективі,
 • прищеплюють малечі любов до книги і читання,
 • допомагають полюбити бібліотеку, як джерело знань і позитивних емоцій.

Програма для молоді «Молодь в інформаційному просторі» сприяє відродженню зацікавлення читанням і не залишає байдужими молодих людей. Молодь розуміє, що епоха інформаційного суспільства зумовила зміну моделі «освіта на все життя» новим трактуванням – «освіта на протязі всього життя».

В рамках клубу «Українська світлиця», основними напрямками рoботи якого являються:

— збереження національної самобутності і культурних традицій українців, проживаючих в Республіці Молдова;

— залучення їх в суспільне життя Кишинева, в загальний інформаційний процес;

— виховання толерантного відношення і поваги до культури і традицій краю, в якому вони живуть,

нами розроблена и діє на протязі багатьох років довгочасна програма «Нащадки память бережуть». В рамках цієї програми в бібліотеці проходять заходи, сприяючі популяризації творів класичних і сучасних письменників і поетів. Це дає можливість пропагувати кращі зразки української і молдавської літератури широким верствам населення.

А так, як наша бібліотека по своєму призначенню являється місцем для діалога різних культур, репертуар заходів відображає значні події, які відбуваються в Україні чи пов’язані з Україною.

Щорічно на протязі трьох літніх місяців в бібліотеці реалізується програма «Літні читання». Процесс читання організується в привабливій формі, органічно доповнений конкурсами і вікторинами і, що особливо важливо, спілкуванням один з одним.

Багато заходів ми проводимо поза межами бібліотеки. В цьому році була продовжена співпраця з дітьми із Недільної школи при церкві Святого Володимира. В доповнення урока по богослужінню, який веде батюшка, уроків по історії України, українській вишивці, малюванню, які ведуть волонтери, зустріч з бібліотекарями завжди бажана і очікувана.

З метою виходу за межі сформованої бібліотечної аудиторії з орієнтацією на нечитаючу частину населення, бібліотека приймає участь в заходах, які організує Примерія Муніципії Кишинева: Днях міста, Днях слов’янської культури і писемності, Фестивалі етнонаціональних культур. Разом з етнокультурними українськими товариствами ми організовуємо книжкові виставки.

Бібліотека української літератури і культури імені Лесі Українки зустрічає свій славетний ювілей під гаслом «Нова філософія бібліотеки – відкрита бібліотека», яке відображає нову роль бібліотеки у використанні знань, обміні інформації, її значенні в новому інформаційному суспільстві.

Якщо Ви самоудосконалюєтеся, шукаєте друзів і однодумців для спілкування, хочете цікаво провести вільний час, і просто живете з користю для себе і громади, – у всіх випадках наша бібліотека до Ваших послуг.