Despre noi

ISTORIA FILIALEI „LESEA UKRAINKA”

Biblioteca literaturii şi culturii ucrainene „Lesea Ukrainka”- filiala Bibliotecii Municipale „B.P.Haşdeu” a fost deschisă la 16 februarie 1991, ca rezultat al realizării proiectului de creare a unui centru de limbă, cultură şi tradţii ucrainene. Specificul bibliotecii constă în următorul fapt: este unica bibliotecă, care satisface cererea populaţiei la literatura în limbile rusă, română şi ucraineană.

Suntem bucuroşi să-i primim pe toţi doritorii, indiferent de vîrstă, adresă şi naţionalitate.

Notă informativă

 Din primele zile de activitate biblioteca a devenit locul, unde:

 • se desfăşurau lecţiile şcolii duminicale de copii, care prin intermediul cărţii îi iniţia pe micii ucraineni în limba lor maternă;
 • se organizau şedinţe ale societăţilor interculturale ucrainene;
 • se petreceau slujbe religioase;
 • au avut loc primele olimpiade de limbă şi literatură ucraineană.

Cu timpul biblioteca a început să fie locul inspiraţiei şi a cunoştinţelor pentru întreaga familie. A apărut necesitatea de a deschide un compartiment pentru copii, şi în 1998 aceasta a fost posibil.

Reparaţia capitală, făcută în 2003 din sursele bugetului municipal, a schimbat cardinal biblioteca noastră. Aspectul tradiţional timpurilor sovietice s-a trasformat într-o încăpere cu 2 etaje, ce oferă acces liber la rafturile cu cărţi. Design-ul modern al interiorului, proiectarea raţională şi comfortabilă a zonelor de lectură, utilate în conformitate cu tendinţele moderne ale organizării spaţiului bibliotecar, oferă utilizatorilor spaţiul ideal pentru lucru, atît independent, cît şi în grup.

Astăzi biblioteca noastră este un adevărat palat al cărţii, unde toţi respiră cu comfort şi cu un gust înalt estetic.

Colaborare

 Biblioteca noastră devine tot mai importantă în societate, deoarece foloseşte creativ potenţialul tradiţional bibliotecar acumulat cu noile tehnologii şi în parteneriat cu:

 • Ambasada Ucrainei în Republica Moldova
 • Pretura sectorului Buiucani
 • Biroul Relaţii Interetnice
 • Institutul de Cercetări Interetnice a Republicii Moldova
 • Organizaţiile ucrainene Interculturale
 • Societatea “Prosvita” Taras Şevcenco” din Moldova
 • Societatea «Жиноча громада украинок»
 • Uniunea ucrainenilor în Moldova
 • Uniunea ucrainenilor în Municipiul Chişinău «Барвинок»
 • Fondul de binefacere a pictorilor ucraineni profesionali «Renaştere – Видродження»
 • Societatea culturii ucrainene în Republica Moldova
 • Societatea culturii ucrainene „Petru Movilă” din Chişinău
 • Liceele şi şcolile, unde se predă limba şi literatura ucraineană
 • Grădiniţele «Калинка», «Солнышко»
 • Şcoala Duminicală a Bisericii Sfîntul Vladimir

Fond

 Fondul  universal  al  bibliotecii  include 18017 de lucrări  (din  ele  4657  lucrări — în  limba  ucraineană, 8523 —  în limba rusă, 4653 – în limba română, 177 – în  alte limbi)  creat  în  baza necesităţilor  spirituale,  informaţionale  şi  de  afacere  ale  utilizatorilor. Ziarele şi revistele “Голос України”, “Урядовий кур’єр”, “Зеркало недели”, “Дивослово”, “Україна”, “Українська культура”, “Жінка” le fac cunoştinţă utilizatorilor cu Ucraina de azi. Revistele “Барвінок”, “Стежка”, “Мурзилка”, “Однокласник”, “Юний натураліст” reprezintă un mare interes pentru copii. Utilizatorilor tineri le propunem documente audio-vizuale şi electronice, care conţin poveşti şi jocuri.

În bibliotecă este introdus accesul liber la fond.

Anual sunt deserviţi aproximativ 4000 de locuitori a oraşului, dintre care 40% ucraineni. Evidenţa utilizatorilor  se efectuează prin programul electronic. Începînd cu anul 2009 fiecare utilizator primeşte o cartelă de plastic personală. Biblioteca deasemenea are utilaj modern, are conexiune la Biblioteca Municipală şi la Internet. Biblioteca are pagină web şi blog:http://bibucraineana.woldpress.com/, adresa electronică ucrainca@hasdeu.md

Pe pagina web a bibliotecii municipale “B.P.Haşdeu” http://www.hasdeu.md/  sunt expuse permanent noutăţile şi evenimentele ce au loc în biblioteci.

Structura

Împrumutul la domiciliu propune un număr bogat de literatură artistică: opere clasice, cărţi ale noilor scriitori, detective, ficţiune, romane de dragoste, literatură ştiinţific-populară din diferite domenii în limbile romînă, rusă şi ucraineană.

Fiecare doritor poate să ia cărţi acasă pe termenul de 30 de zile.

În sala de lectură sunt enciclopedii, indicatoare şi ediţii ştiinţifico-populare, cărţi de istorie, drept, artă, limbi şi altele, care sunt foarte întrebate.

Compartimentul literaturii pentru copii este foarte des accesat de copii, părinţi, educatori, şi toţi cei care lucrează cu copiii. Bibliotecarii petrec diferite manifestări cu copiii atît în bibliotecă, cît şi în afara ei (în liceele Koţiubinski, Neciui-Leviţchi, P.Movilă, Dacia, şcoala T.Şevcenko, grădiniţe).

Sistemul  de  căutare  informativă  oferă  rapiditatea şi productivitatea căutării publicaţiilor necesare. În acest compartiment se poate afla ce cărţi, reviste şi ziare sunt în bibliotecă. Bibliograful vă va ajuta să găsiţi materialul necesar pe teme, va îndeplini referinţele bibliografice nu doar cu ajutorul metodei tradiţionale, dar şi cu utilizarea bazei de date electronice şi Internet. Aceste resurse informaţionale, cît şi altele crează oportunitatea de a satisface necesităţile şi dorinţele utilizatorilor. Iar manifestările diverse ce au loc în bibliotecă, vă vor dărui minute plăcute de conversaţie cu cărţile preferate şi cu oameni interesanţi.

Programele culturale

 Timp de 26 de ani viziunea bibliotecii s-a lărgit considerabil, astfel biblioteca a devenit un centru de întîlniri şi conversaţii pentru populaţie. Biblioteca a devenit un spaţiu cultural atrăgător, un eveniment în viaţa populaţiei ucrainene, focar informaţional şi un centru educaţional modern.

Biblioteca organizează timpul liber a tuturor utilizatorilor prin diverse forme si metode:

 • întîlniri cu scriitori şi prezentarea noilor cărţi în cadrul clubului «Украинская светлица»;
 • expoziţii de pictură organizate de Fondul de Binefacere«Renaştere-Відродження»;
 • serate literar-muzicale, în cadrul programului de creaţie «Помним и чтим»;
 • manifestări pentru copii în cadrul Lecturile verii” şi „Ora poveştilor”;
 • acţiuni de atragere a noilor utilizatori în bibliotecă.

Lucrul bibliotecii se oglindeşte în mass-media:emisiunea televizată “Світанок”, emisiunile de radio “Відродження”, “Патрія”.

Planificînd activitatea bibliotecii pentru anul viitor, noi ne străduim să luăm în consideraţie pe toţi utilizatorii noştri şi interesele acestora. Iar o atenţie sporită le acordăm copiilor. Astfel, pentru cei micuţi din anul 2009 a fost elaborată programa «Мурзилка». Toate manifestările au loc într-o formă distractivă şi de joc. Ele îmbogăţesc cunoştinţele, dezvoltă gîndirea logică şi perspicacitatea,  trezesc interesul în rezultatele activităţii comune. Copii devin mai deschişi şi nu mai au complexe.  La aceasta contribuie o formă foarte des întîlnită, care completează multe manifestări: îmbogăţirea imaginaţiei cu reprezentarea de pe panoul mare. Ne-am convins că toate manifestările petrecute permit copiilor:

 • să se adapteze mai uşor la noul colectiv;
 • sporesc interesul copiilor pentru cărţi şi lectură;
 • le ajută să iubească biblioteca, ca pe o sursă de emoţii pozitive.

Pentru copii, cu vîrsta cuprinsă între 7-12 ani, funcţionează clubul «Кобзарик», a dezvoltat cunoştinţele şi capacităţile acumulate de copii la şcoală. Aşa tipuri de manifestări ca concursul erudiţilor limbii ucrainene şi a tradiţiilor ucrainene, înviorarea intelectuală, expromt-victorină, înscenarea celui mai hazliu episod, crearea publicităţii pentru cartea, care le-a plăcut cel mai mult copiilor.

Pe parcursul a trei luni în bibliotecă a fost realizată programa „Lecturile verii”.Procesul lecturii a fost organizat într-o formă foarte captivantă, completat cu concursuri şi victorine şi cel mai principal cu comunicarea unui cu altul.

Lectura era combinată cu o activitate de creaţie şi joc. Abţibildurile din revista ucraineană pentru copii «Стежка», jocurile de masă, jocurile mamelor şi bunicilor, loto şi şahul au introdus diversitate în timpul liber al copiilor de astăzi.

Programa pentru tineret „Tinerii în spaţiul informaţional”, contribuie la reînvierea interesului pentru lectură şi nu-i lasă pe tineri indeferenţi. Tinerii înţeleg că, epoca societăţii informaţionale a condiţionat schimbarea tipologiei „învăţămînt pentru toată viaţa” spre o nouă tendinţă „învăţămînt pe parcursul întregii vieţi”.

Clubul «Украинская светлица», activează în următoarele direcţii:

— păstrarea originalităţii naţionale şi a tradiţiilor culturale a ucrainenilor, ce trăiesc pe teritoriul Republicii Moldova;

— antrenarea lor în viaţa socială a Chişinăului, în întregul proces informaţional;

— educarea unei atitudini tolerante şi a respectului faţă de cultura şi tradiţiile plaiului, unde ei trăiesc. Noi am elaborat o programă, ce deja funcţionează pe parcursul multor ani «Потомки память берегут». În cadrul acestui program î    n bibliotecă se desfăşoară manifestări, care contribuie la popularizarea operelor clasice şi a scriitorilor şi poeţilor contemporani.

După cum, biblioteca noastră este locul întruchipării dialogurilor diverselor culturi, repertuarul maifestărilor reflectă evenimente semnificative, ce au loc în Ucraina sau au referinţă la Ucraina.

Propaganda celor mai bune lucrări din literatura ucraineană au o importanţă majoră pentru formarea conştiinţei naţionale.

Multe manifestări le petrecem în afara bibliotecii. În acest an a fost continuată colaborarea cu copii din Şcoala Duminicală ataşată bisericii ucrainene a Sfîntului Vladimir. Ca o completare la lecţiile de teologie ale preotului, la lecţiile despre istoria Ucrainei, broderia şi desenul ucrainean condus de voluntari; întîlnirea cu bibliotecarii, trezeşte fantezia şi dezvoltă gîndirea creativă a copiilor, bibliotecarii le propun copiilor victorine intelectuale, concursuri despre etnografia ucraineană, şezători, concursul erudiţilor, toate acestea şi multe altele sunt foarte aşteptate de copii.

Des mergem în ospeţie la copii din liceele N.Leviţchi, Petru Movilă, M.Coţiubinski, din şcoala T.Şevcenko; in care se studiază limba şi literatura ucraineană, etnografia, în grădiniţele «Калинка» şi «Солнышко».

Cu scopul diversificării şi îmbogăţirii a auditoriului bibliotecii se participă la manifestări organizate de Primăria Municipiului Chişinău: Ziua oraşului, Ziua culturii şi scrierii slavone, Festivalul etno-cultural. Împreună cu societăţile etno-culturale ucrainene organizăm expoziţii de cărţi.

Astăzi biblioteca noastră este foarte solicitată. Singură viaţa a confirmat justeţea existenţei ei. Abilitatea bibliotecii de a rămîne la nivel cu tendinţele moderne, să fie gata de schimbare şi de cerinţele noi a utilizatorilor – este dovada de marea ei vitalitate.

Sunteţi bineveniţi!

adresa: str.Columna 171

tel.022*29*52*77

e-mail: ucrainca@hasdeu.md

trasport: staţia SA “Tracom”, SA ”Bucuria”

troleibuze:21, 23

microbuze:121,123,126,111,108,174,171

Regim de lucru: luni-joi 10.00 — 18.00, vineri-duminică 10.00 — 17.00, sîmbătă – zi de odihnă. Ultima miercuri a lunii – zi sanitară.

ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ „ЛЕСІ УКРАЇНКИ”

Бібліотека української літератури і культури імені Лесі Українки — філія Муніципальної Бібліотеки «Б.П.Хашдеу», заснована16 лютого1991 року внаслідку здійснення проекта по створенню національного центру відродження мови, культури, вікових традицій і звичаїв українського народу.

Особливістю бібліотеки являється те, що вона єдина бібліотека в Кишиневі, яка

задовольняє запит населення на літературу українською мовою, сприяє залученню всіх бажаючих до історії і традицій українського народу, надає можливість спілкування рідною мовою.

Ми раді вітати в бібліотеці всіх бажаючих, незалежно від віку, адреси, національності.

Історична довідка

З перших днів своєї роботи бібліотека була місцем, де:

 • проводились заняття дитячої Hедільної школи, на яких через книгу маленькі українці залучались до рідної мови;
 • працювали українські етнокультурні товариства;
 • відбувалися перші олімпіади з української мови і літератури;
 • проводилися богослужіння.

З часом бібліотека стала сімейною. Назріла необхідність відкриття відділу обслуговування дітей. І у 1998 році був відкритий такий відділ.

У 2003 році завдяки зусиллям Муніципальної влади був проведений капітальний ремонт і реконструкція, внаслідок якого бібліотека здобула сучасний дизайн інтер’єру, комфортні умови для роботи і відпочинку.

Сьогодні наша бібліотека — це справжній палац книги, де все дихає затишком, зручністю, високим естетичним смаком.

Співробітництво

 Бібліотека тісно співпрацює з:

—  Посольством України в Республіці Молдова;

—  Інститутом міжетнічних відносин при Академії Наук Республіки

Молдова;

—  Етнокультурними українськими товариствами:

* Українською громадою,

*«Просвіта» ім.Т.Шевченка,

*Жіночою громадою Молдови,

*Спілкою українців в РМ,

*міською громадою «Барвінок»,

*Благодійним фондом художників «Renaştere – Відродження»,

*Української  культури в РМ,

*Українською громадою ім.Петру Мовіпе,

*Молодіжною організацією «Злагода».

 • Hедільною школою при церкві Святого Володимира.

Фонд 

Обсяг фондів -17345 одиниць зберігання (із них 4675 екземплярів – українською мовою, 8336 – російською, 4196 – румунською, 138 – іншими мовами). Він сформований на основі духовних, інформаційних та ділових потреб читачів.

Бібліотека має літературу, яка відображає діяльність українців в культурі Молдови.

Періодичні видання “Голос України”, “Урядовий кур’єр”, “Зеркало недели”, “Дивослово”, “Україна”, “Українська культура”, “Жінка”  знайомлять читачів з сьогоднішнім днем України. Журнали “Барвінок”, “Стежка”, “Мурзилка”, “Однокласник”, “Юний натураліст” представляють інтерес для дітей. Юним читачам ми пропонуємо аудіовізуальні та електронні документи, які містять казки та ігри для дітей.

У бібліотеці впроваджено відкритий доступ до фондів.

Щорічно обслуговується понад 4000 мешканців міста, з них понад 40% — українці.

Статистичний облік користувачів ведеться в електронній картотеці. З 2009 року кожен читач одержує персональну пластикову картку. Бібліотека також оснащена сучасною комп’ютерною технікою, має канал доступу до загальної Муніципальної бібліотечної та всесвітньої мережі Internet. Є веб — сторінка, блог:http://bibucraineana.woldpress.com/, електронна пошта:http://www.ucrainca@hasdeu.md/.

На веб — сторінці сайту Муніципальної Бібліотеки «Б.П.Хашдеу»:http://www.hasdeu.md/ постійно відображаються бібліотечні новини та події.

Структура

Абонемент пропонує багатий вибір художньої літератури — світову класику, твори сучасних авторів, детективи, фантастику, а також навчальну, краєзнавчу, науково — популярну літературу з різних галузей знань українською, румунською та російською мовами. Кожен бажаючий може взяти книги додому терміном до 30 днів.

Фонд читального залу вміщує книги, які користуються найбільшим попитом: енциклопедії, словарі, довідники і науково – популярні видання з історії, права, народознавства, мистецтва, мовознавства тощо.

У відділі дитячої книги обслуговуються діти, їх батьки, вихователі і всі ті, хто працює з дитячою книгою. Бібліотекарі проводять заходи з дітьми як в стінах бібліотеки, так і в школах і ліцеях з викладанням української мови і літератури (в ліцеях ім. М.Коцюбинського, І.Нечуй – Левицького, П.Могили, ліцеї Дачія, школі ім.Т.Шевченка, в дитячих садках “Калинка” і “Сонечко”, в Hедільній школі при церкві Святого Володимира).

Відділ довідково – бібліографічної та інформаційної роботи забезпечує швидкість і продуктивність пошуку необхідних видань. В цьому відділі можна дізнатися про наявність в бібліотеці книг, журналів, газет та інших документів. Бібліограф допоможе Вам підібрати матеріали по темам, які Вас цікавлять, виконає бібліографічні довідки не тільки на основі традиційних носіїв інформації, а й з використанням електронних баз даних, мережі Інтернет.

Структура довідково-бібліографічного апарату бібліотеки:

 • алфавітний каталог,
 • систематичний каталог,
 • систематична картотека статей “Література про Україну”,
 • картотека “Українці в культурі Молдови”,
 • алфавітна картотека назв художніх творів,
 • картотека періодичних видань,
 • картотека книг з автографами авторів,
 • база даних нових надходжень.

 Послуги

 • обслуговування читачів на абонементі та у читальному залі,
 • міжбібліотечний абонемент;
 • вільний доступ;
 • обслуговування груп спеціалістів;
 • робота клубів за інтересами;
 • проведення культурних заходів;
 • організація масових заходів поза межами бібліотеки (в ліцеях, дитячих садках тощо);
 • проведення екскурсій по бібліотеці;
 • салони і виставки книг;
 • інформування про нові надходження документів до фондів бібліотеки;
 • традиційні каталоги і картотеки;
 • Дні інформації;
 • підготовка бібліографічних покажчиків;
 • укладання рекомендаційних списків літератури на допомогу освіті, самоосвіті, вихованню та формуванню культури читання;
 • надання тематичних, адресно-бібліографічних, фактографічних довідок.
 • популяризація творчих доробків читачів (виставки, концерти)

Ці та інші інформаційні ресурси створюють можливість задовольнити ваші найрізноманітніші інформаційні потреби. А розмаїття заходів, які постійно проходять у відділах бібліотеки, подарують вам приємні миті спілкування з улюбленими книгами та цікавими особистостями.

Культурні програми

 За 20 років значно розширились напрямки роботи бібліотеки, які перетворили її у Центр зустрічей, спілкування людей. Бібліотека стала привабливим культурним простором, подією в житті української громади, осередком інформації та сучасним освітнім центром.

Бібліотека організує дозвілля всіх користувачів формами і методами пропаганди книги:

 • конференції, круглі столи, презентації книг, ювілейні вечори, зустрічі з діячами науки і культури, виставки картин в рамках творчої програми “Нащадки пам’ять бережуть”;
 • літературно — музичні вечори, зустрічі з письменниками, українські вечорниці в рамках клубу “Українська світлиця”;
 • дитячі ранки, літературні ігри, інтелектуальні вікторини, конкурси, інсценівки українських казок для дітей дитячої студії “Кобзарик”;

—    заходи для дітей за програмами „Lecturile verii”, „Ora poveştilor”, „Copiii

Chişinăului citesc o carte”;

—    акції по залученню нових читачів в бібліотеку.

Робота бібліотеки знаходить відображення в засобах масової інформаціі: телевізійній передачі “Світанок”, радіопередачах “Відродження”, “Патрія”, в місцевих часописах.

Плануючи свою діяльність на рік, ми намагаємося врахувати весь контингент наших читачів та їх інтереси. А особливо пильну увагу приділяємо дітям. Так, для самих маленьких в бібліотеці розроблена програма «Мурзілка». Всі заходи подаються в формі гри. Вони збагачують знання, розвивають логічне мислення и кмітливість, формують зацікавленість в результатах спільної роботи.

Всі проведені заходи:

 • дозволяють дітям легше адаптуватися в колективі,
 • прищеплюють малечі любов до книги і читання,
 • допомагають полюбити бібліотеку, як джерело знань і позитивних емоцій.

Програма для молоді «Молодь в інформаційному просторі» сприяє відродженню зацікавлення читанням і не залишає байдужими молодих людей. Молодь розуміє, що епоха інформаційного суспільства зумовила зміну моделі «освіта на все життя» новим трактуванням – «освіта на протязі всього життя».

В рамках клубу «Українська світлиця», основними напрямками рoботи якого являються:

— збереження національної самобутності і культурних традицій українців, проживаючих в Республіці Молдова;

— залучення їх в суспільне життя Кишинева, в загальний інформаційний процес;

— виховання толерантного відношення і поваги до культури і традицій краю, в якому вони живуть,

нами розроблена и діє на протязі багатьох років довгочасна програма «Нащадки память бережуть». В рамках цієї програми в бібліотеці проходять заходи, сприяючі популяризації творів класичних і сучасних письменників і поетів. Це дає можливість пропагувати кращі зразки української і молдавської літератури широким верствам населення.

А так, як наша бібліотека по своєму призначенню являється місцем для діалога різних культур, репертуар заходів відображає значні події, які відбуваються в Україні чи пов’язані з Україною.

Щорічно на протязі трьох літніх місяців в бібліотеці реалізується програма «Літні читання». Процесс читання організується в привабливій формі, органічно доповнений конкурсами і вікторинами і, що особливо важливо, спілкуванням один з одним.

Багато заходів ми проводимо поза межами бібліотеки. В цьому році була продовжена співпраця з дітьми із Недільної школи при церкві Святого Володимира. В доповнення урока по богослужінню, який веде батюшка, уроків по історії України, українській вишивці, малюванню, які ведуть волонтери, зустріч з бібліотекарями завжди бажана і очікувана.

З метою виходу за межі сформованої бібліотечної аудиторії з орієнтацією на нечитаючу частину населення, бібліотека приймає участь в заходах, які організує Примерія Муніципії Кишинева: Днях міста, Днях слов’янської культури і писемності, Фестивалі етнонаціональних культур. Разом з етнокультурними українськими товариствами ми організовуємо книжкові виставки.

Бібліотека української літератури і культури імені Лесі Українки зустрічає свій славетний ювілей під гаслом «Нова філософія бібліотеки – відкрита бібліотека», яке відображає нову роль бібліотеки у використанні знань, обміні інформації, її значенні в новому інформаційному суспільстві.

Якщо Ви самоудосконалюєтеся, шукаєте друзів і однодумців для спілкування, хочете цікаво провести вільний час, і просто живете з користю для себе і громади, – у всіх випадках наша бібліотека до Ваших послуг.

 Ласкаво просимо!

Наша адреса:

вул.Колумна, 171

тел.:022 29-52-77

e-mail: ucrainca@hasdeu.md

Проїзд: зупинка SA “Tracom”, SA ”Bucuria”
тролейбуси: 21,23
мікроавтобуси:121,123,126
Режим роботи: понеділок — четвер 09.00 — 18.00,
п’ятниця — неділя 10.00 — 18.00, субота – вихідний день.

Остання середа місяця – санітарний день.